Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Mökkikauppa Oy
Yhteystiedot: Pilttikatu 15, 20900 Turku

2. Rekisterin nimi

Mökkikauppaa asiakasrekisteri

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteriä käytetään asiakassuhteen hoitoon ja asiakasyhteydenpitoon.

4. Rekisterin tietosisältö

1. Asiakkaan yhteystiedot ja tilaamisen mahdollistavat tiedot: etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite, jakeluosoite, postinumero, paikkakunta, maa ja puhelinnumero. Mahdollisia tietoja ovat yrityksen tai yhteisön nimi sekä faxnumero ja lupa uutiskirjeeseen. Lisäksi rekisteröityneen asiakkaan tunnistamistieto eli käyttäjätunnus.

2. Tiedot asiakkaiden tilauksista, toimituksista ja palautuksista.

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin yhteys- ja asiakkuustiedot saadaan asiakassuhteen syntyessä ja sen aikana asiakkaan rekisterinpitäjälle tekemistä ilmoituksista. Asiakassuhde syntyy, kun asiakas 
1) luo verkkotunnukset verkkokauppaan tai 
2) tilaa tuotteita. Sähköiseen suoramarkkinointiin (uutiskirje) pyydetään asiakkaalta erikseen suostumus henkilötietolain mukaisesti.

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Asiakasrekisteristä ei luovuteta tietoja. Tietoja ei siirretä Suomen ulkopuolelle.

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ja asiakastietojen muuttamiseen ovat oikeutettuja vain erikseen määritellyt rekisterinpitäjän omat työntekijät. Jokaisella käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Vaitiolovelvollisuus sitoo asiakasrekisteritietoja käsitteleviä työntekijöitä. Asiakasrekisteri ja sitä käsittelevät tietojärjestelmän laitteistot sijaitsevat suljetuissa konesaleissa. Järjestelmä on suojattu ulkopuolelta tulevia yhteydenottoja vastaan. Tietoja kerrotaan tai luovutetaan ulkopuolisille vain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, kuten asiakkaan omasta pyynnöstä tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä.